4 W O G

HOME
KONTAKT TELEFON

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4217


ul. Gen. Andersa 47


44-121 Gliwice

 

Sekretariat

 

sekretariat@4wog.mil.pl

 


MON 111 227

+48 32 4614227

 

KONTAKT TELEFON

 

Komendant


płk dr Mirosław CHRZANOWSKI

 

komendant@4wog.mil.pl

 

MON 111 200

+48 32 4614200

 

KONTAKT TELEFON

 

Zastępca Komendanta

 


ppłk Janusz SPERNOL

 

j.spernol@4wog.mil.pl


MON 111 600

+48 32 4614600

 

KONTAKT TELEFON

 

Główny Księgowy

 

ppłk Krzysztof ZAPOTOCZNY

 

k.zapotoczny@4wog.mil.pl

 


MON 111 360

+48 32 4614360

KONTAKT TELEFON

 

Szef Logistyki


ppłk Maksymilian KAJDAN

 

m.kajdan@4wog.mil.pl


MON 111-228

+48 32 4614228

KONTAKT TELEFON

 

Rzecznik Prasowy

4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Gliwice


ppłk Krzysztof ZAPOTOCZNY

 

k.zapotoczny@4wog.mil.pl


MON 111 360

+48 32 4614360

 

4 WOG | Komendant| Komenda | Pion Głónego Księgowego| Zamówienia Publiczne| Audyt

Pion Ochrony Informacji Niejawnych | Logistyka| Wydział Administracyjny | Sekcja Infrastruktury

Wydział MedycznyWydział Zabezpieczenia Logistycznego


Jednostka Wojskowa 4217 Gliwice